Çevresel Risk Değerlendirmesi (Environmental Risk Assessment) Uygulamalı Eğitim Programı

PROGRAMIN AMACI
İşletmelerin, işletmelerde kullanılan maddelerin veya yöntemlerin insan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı riskleri doğru değerlendirme, gerekli ve yeterli önlemleri alma bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
İşletmelerde kullanılan pek çok kimyasal madde veya yöntem, kontrol dışına çıktığında insana ve/veya çevreye zarar verebilmektedir. İşletmelerin hem üretim süreçlerini hem de sürece katılan veya süreçten çıkan mamullerin yarattığı riskleri değerlendirmesi ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
Apakakademi, ilgili taraflar çevresel risk değerlendirme yöntemleri konusunda hem teorik hem de pratik destek vermeyi, kurum ve kişileri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimde başarılı olan katılımcıların edineceği kazanımlar;

-    Analiz yönteminin genel özellikleri,
-    Tehlike ve risk tanımları,
-    İhtimaller,
-    Risk kontrol adımları,
-    Analizde ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere erişim, yorumlama,
-    Metot uygulaması ve dokümantasyon.

EĞİTİM SÜRESİ
Teorik ve pratik eğitim toplam süresi 3 gün (18 saat)

EĞİTİMCİLER
Konularında yetkin profesyonel eğitmenler.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

-    Slayt sunumu eşliğinde sözlü anlatım,
-    Anlatım sırasında soru cevap uygulamaları,
-    Grup çalışmaları
-    Olgu örnekleri, örneklerin birlikte değerlendirilmesi
-    Dramatizasyon
-    Dramatizasyonun birlikte değerlendirilmesi, geliştirme/düzeltmelerin yapılması

EĞİTİM DÖKÜMANLARI
Eğitimde ihtiyaç duyulan dokümanlar, değişen, gelişen saha gerçekleri yanında eğitimlerde yapılan gözlemlere paralel olarak sürekli güncellenmektedir. Güncel dokümanlar eğitim başlangıcında katılımcılara teslim edilmektedir.

BAŞARI KRİTERLERİ
Katılımcının eğitimde başarılı sayılabilmesi için eğitim sırasında yapılan uygulamalardaki başarısı yanında eğitim sonrası yapılacak testten 80 ve üzeri puan alınmış olması gerekmektedir.

SERTİFİKASYON
Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara APAKAKADEMİ onaylı ve eğitmen imzalı “Çevresel Risk Değerlendirmesi (Environmental Risk Assessment) Uygulamalı Eğitimi Program Sertifikası’’ verilmektedir. 

KİMLER KATILABİLİR?
Katılımcılar en az ön lisans mezunu olmalıdır. 
Eğitim tüm katılımcılara açıktır.

KONTENJAN
20 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTİM ÜCRETİ
Eğitime katılım bedeli ………. TL (KDV Dahil)' dir.
EĞİTİM YERİ
.......................................................(ADRES-TEL)

Eğitimin
Adı
Yeri Kurumsal
Fiyatı (KDV Dahil)
Bireysel
Fiyatı (KDV Dahil)
Son
Başvuru Tarihi
Başvuru
Durumu
Çevresel Risk Değerlendirmesi Uygulamalı Eğitimi 3.600 TL 450 TL Başvuru Yap

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara