Endüstriyel Hijyen Eğitimi

PROGRAMIN AMACI
Katılımcıların, çalışma ortamından kaynaklanabilecek, meslek hastalıkları ve iş kazalarına neden olabilecek, ölçülebilir tehlikeler ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
Çalışma alanlarında bulunan gürültü, toz, titreşim, aydınlatma gibi fiziksel risk etmenleri yanında, imalat sürecine kullanılan veya üretim sürecinde ortaya çıkan kimyasal risk faktörleri akut ve/veya kronik sorunlara neden olabilmektedir. Bu risk faktörleri orta ve uzun vadede meslek hastalıklarına neden olurken, kısa vadede iş kazası halinde karşımıza çıkabilmektedir.
Endüstriyel hijyen kapsamında, bahsedilen bu risk faktörlerinin ölçümlenmesi, ölçüm sonuçlarının çalışan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin kestirilmesi ve mevzuatımızdaki sınır değerler ile karşılaştırılması, risklerin ortadan kaldırılması veya kontrol altında tutulması adına en önemli faaliyetlerdir. 
Apakakademi, katılımcıların endüstriyel hijyen ölçümlerinin önemi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve önlem alınması konularındaki yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimde başarılı olan katılımcıların edineceği kazanımlar;
-    Endüstriyel hijyenin önemi,
-    Endüstriyel hijyen kapsamındaki tanımlar,
-    Ulusal mevzuatımız,
-    Endüstriyel hijyen ile uğraşan personelin görev tanımı ve sorumlulukları,
-    Fiziksel risk etmenleri,
-    Kimyasal risk etmenleri,
-    Biyolojik risk etmenleri,
-    Risk etmenlerinden etkilenenler ve etkilenme şekilleri,
-    Ölçüm planlama, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi,
-    Önlem planlama ve uygulama.

EĞİTİM SÜRESİ
Teorik ve pratik eğitim toplam süresi 3 gün (18 saat)

EĞİTİMCİLER
Konularında yetkin profesyonel eğitmenler.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ
-    Slayt sunumu eşliğinde sözlü anlatım,
-    Anlatım sırasında soru cevap uygulamaları,
-    Grup çalışmaları
-    Olgu örnekleri, örneklerin birlikte değerlendirilmesi
-    Dramatizasyon
-    Dramatizasyonun birlikte değerlendirilmesi, geliştirme/düzeltmelerin yapılması

EĞİTİM DOKÜMANLARI
Eğitimde ihtiyaç duyulan dokümanlar, değişen, gelişen saha gerçekleri yanında eğitimlerde yapılan gözlemlere paralel olarak sürekli güncellenmektedir. Güncel dokümanlar eğitim başlangıcında katılımcılara teslim edilmektedir.

BAŞARI KRİTERLERİ
Katılımcının eğitimde başarılı sayılabilmesi için eğitim sırasında yapılan uygulamalardaki başarısı yanında eğitim sonrası yapılacak testten 80 ve üzeri puan alınmış olması gerekmektedir.

SERTİFİKASYON
Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara APAKAKADEMİ onaylı ve eğitmen imzalı “Endüstriyel Hijyen Eğitimi Program Sertifikası’’ verilmektedir. 

KİMLER KATILABİLİR?
Eğitim, tüm iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine açıktır.

KONTENJAN
20 kişi ile sınırlıdır.

Eğitimin
Adı
Yeri Kurumsal
Fiyatı (KDV Dahil)
Bireysel
Fiyatı (KDV Dahil)
Son
Başvuru Tarihi
Başvuru
Durumu
Endüstriyel Hijyen Eğitimi 3.600 TL 405 TL Başvuru Yap

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara