İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitim Programı

PROGRAMIN AMACI
İşletmelerde bulunan iş sağlığı ve güvenliği kurulunda görev yapanlara görevleri, sorumlukları ve yetkileri yanında iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yetkinlikleri kazandırmaktır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereği, çalışan sayısı 50 ve üzerinde bulunan işletmelerde, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, kurulan kurul aracılığı ile yürütülmelidir. Kurulun verimli çalışabilmesi, hem çalışanlar hem de işveren için başarılı sonuçlar alınması kurulun doğru ve etkin çalışmasına bağlı.
Apakakademi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu içinde görev yapan tarafların etkinliklerini artırmayı hedeflemektedir.

Eğitimde başarılı olan katılımcıların edineceği kazanımlar;
-    Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları,
-    Kurul yapısı ve çalışma şekli,
-    Kurul kararlarının bağlayıcılığı, 
-    Ana işveren ve alt işveren kurullarının çalışma şekilleri,
-    Aynı çalışma alanında bulunan birden fazla işletme kurulları arasında koordinasyon,
-    Tehlike ve risk,
-    Risk analizi ve risklerin kontrol altına alınma adımları,
-    İş kazası ve meslek hastalığı,
-    İşyerine ait özel riskler.

EĞİTİM SÜRESİ
Teorik ve pratik eğitim toplam süresi 2 gün (12 saat)

EĞİTİMCİLER
Konularında yetkin profesyonel eğitmenler.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ
-    Slayt sunumu eşliğinde sözlü anlatım,
-    Anlatım sırasında soru cevap uygulamaları,
-    Grup çalışmaları
-    Olgu örnekleri, örneklerin birlikte değerlendirilmesi
-    Dramatizasyon
-    Dramatizasyonun birlikte değerlendirilmesi, geliştirme/düzeltmelerin yapılması

EĞİTİM DOKÜMANLARI
Eğitimde ihtiyaç duyulan dokümanlar, değişen, gelişen saha gerçekleri yanında eğitimlerde yapılan gözlemlere paralel olarak sürekli güncellenmektedir. Güncel dokümanlar eğitim başlangıcında katılımcılara teslim edilmektedir.

BAŞARI KRİTERLERİ
Katılımcının eğitimde başarılı sayılabilmesi için eğitim sırasında yapılan uygulamalardaki başarısı yanında eğitim sonrası yapılacak testten 80 ve üzeri puan alınmış olması gerekmektedir.

SERTİFİKASYON
Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara APAKAKADEMİ onaylı ve eğitmen imzalı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitim Program Sertifikası’’ verilmektedir. 

KİMLER KATILABİLİR?
Katılımcılar en az ortaokul mezunu olmalıdır. 
İşletmelerde bulunan ve kurul üyesi olarak görev yapacak tüm çalışanlar, işverenler ve işveren temsilcileri programa katılabilir.

KONTENJAN
20 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTİM ÜCRETİ
Eğitime katılım bedeli ………. TL (KDV Dahil)' dir.
EĞİTİM YERİ
.......................................................(ADRES-TEL)
 

Eğitimin
Adı
Yeri Kurumsal
Fiyatı (KDV Dahil)
Bireysel
Fiyatı (KDV Dahil)
Son
Başvuru Tarihi
Başvuru
Durumu
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitim Programı 2.250 TL - Başvuru Yap

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara