ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Temel Eğitimi

PROGRAMIN AMACI

Tüm dünyada kabul edilen ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI ’nın gereklerinin anlaşılmasını, sistemin kurgulanması ve uygulanmasını sağlayacak temel bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamaları her büyüklükteki işletmeler için son derece önemlidir. Bu uygulamalar genelde çok sahiplenilmediği için iş kazası ve meslek hastalıkları halen tüm yoğunluğuyla devam etmektedir. İşletmeler İSG uygulamalarını kendi asıl imalat süreçlerinden ayrı tutmakta, “iş” öncelikli yaşamlarında ikinci plana atmaktadır. Oysa İSG faaliyetleri ayrı bir süreç olmayıp ana işin ayrılmaz bir parçasıdır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sadece bir ya da birkaç kişinin sahiplenmesiyle başarıya ulaşamamaktadır. Konunun, modern yönetim sistemleri gibi bir sistemle yönetilmesi ve işletme içinde daha geniş kitlelere sorumluluk verilmesi, tüm yönetim ve çalışanlarca sahiplenmesi başarının anahtarıdır.

Kaldı ki giderek globalleşen iş yaşantısında, uluslararası oyuncu olabilmenin yolu, bu platformda olmazsa olmaz olarak kabul edilen ISO 45001 gibi yönetim sistemlerinin kullanılmasından geçmektedir.

ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standartı, işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kurumsal kimlik kazanmasını, süreçlerin kolayca yönetilmesini, geniş katılımı ve sahiplenmeyi ve kaza ve hastalıkların bariz şekilde azalmasını sağlamaktadır.

İşletmelerin bu konuda daha önce kullandıkları OHSAS 18001 ise 2020 yılından itibaren geçerliliğini tamamen yitirecektir. OHSAS 18001 sistemini kullanan işletmelerin de bir an önce ISO 45001 standartına uyumlu hale gelmeleri ve sertifikasyon süreçlerini başlatmaları gerekmektedir.

Verilecek temel eğitimde başarılı olacak katılımcıların edineceği kazanımlar;

-ISO 45001’in getirdiği yenilikler,

-ISO 45001 de işveren ve çalışanların sürece katılımları,

-Annex XL standart yapısı,

-İşletmeye ait ISO 45001’in kapsamının belirlenmesi,

-İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği risklerinin analiz edilmesi,

-ISO 45001’in sağlıklı işletilmesine ait risklerin belirlenmesi,

-Süreçlerin ve sorumluların belirlenmesi,

-Kontrol mekanizmalarının ve performans ölçüm şekillerinin ortaya konması,

-Sürekli iyileştirme adımlarının somutlaştırılması,

-Yönetimin süreci destekleme şekilleri,

-ISO 45001 için gerekli olan prosedür ve proseslerin anlaşılması,

-İşletmenin yapısına ve ISO 45001 standart yapısına uygun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurgulanması

EĞİTİM SÜRESİ

Teorik ve pratik eğitim toplam süresi 2 gün (12 saat)

Eğitimler saat 09:00 – 16:00 saatleri arasındadır.

EĞİTİMCİLER

Konularında yetkin profesyonel eğitmenler.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

- Slayt sunumu eşliğinde sözlü anlatım,
- Anlatım sırasında soru cevap uygulamaları,
- Grup çalışmaları
- Olgu örnekleri, örneklerin birlikte değerlendirilmesi

EĞİTİM DOKÜMANLARI

Eğitimde ihtiyaç duyulan dokümanlar, değişen, gelişen saha gerçekleri yanında eğitimlerde yapılan gözlemlere paralel olarak sürekli güncellenmektedir. Güncel dokümanlar eğitim başlangıcında katılımcılara teslim edilmektedir.

BAŞARI KRİTERLERİ

Katılımcının eğitimde başarılı sayılabilmesi için eğitim sırasında yapılan uygulamalardaki başarısı yanında eğitim sonrası yapılacak testten 70 ve üzeri puan alınmış olması gerekmektedir.

SERTİFİKASYON

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara Başkent Üniversitesi onaylı ve eğitmen imzalı “ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistem Standartı Temel Eğitim Program Sertifikası’’ verilmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

Eğitime en az lise mezunu katılımcılar katılabilir.

İş güvenliği uzmanları, işletmelerin İSG sorumluları, işletmelerde kalite üzerine çalışanlar veya çalışmak isteyenler, her kademe yönetici eğitime katılabilir.

KONTENJAN

20 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTİM TARİHİ

15-16 Eylül 2018

EĞİTİM ÜCRETİ

Eğitime katılım bedeli 800 TL (KDV Dahil)' dir. Eğitim ücreti içine konaklama ve yemek dahil değildir.

EĞİTİM YERİ

İzmir Ramada Plaza

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara