KURUMSAL YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI

kurumsal-yonetim-egitim-banner-apak-akademi

AMAÇ:

Kurumsal Yönetim Kavramı gün geçtikçe önemi artan bir yapı olarak iş dünyasında yerini almaktadır. Kurumsal yönetimin işletmelerin yönetimlerinde önemli değişikliklere neden olduğu bilinmektedir. Bu değişiklikler öncelikle, işletmede uygulanan bilgi sisteminde ve muhasebe uygulamalarında kendini göstermektedir. Bunun yanında şeffaflık ve hesap verilebilirlik bakış açısından değerlendirildiğinde işletme yöneticileri kadar bağımsız denetçileri de yakından ilgilendirmektedir. Diğer bir ifade ile bağımsız denetimin tanımında da yer alan “gerçeğe uygun sunumun sağlanmış olmasına ilişkin makul güvence” kurumsal yönetimin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin de sağlanmış olmasına işaret eder. Bu bakımdan kurumsal yönetim uygulamalarının gerçeğe uygun sunum (dürüst resim ilkesi) ile örtüştüğü söylenebilir. Dürüst resim ilkesi, sermaye şirketlerinin faaliyet dönemi sonundaki finansal durumunun ve faaliyet sonuçlarının tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun, şeffaf ve güvenilir bir şekilde ve gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtılmasıdır. Bağımsız denetçi, şirketin yönetim kuruluna ait olan bu yükümlülüğün yerine getirildiğini denetler ve denetim raporunda görüşüne yer verir. Bu çerçevede eğitimin amacı, dürüst resim ilkesine ilişkin katılımcılara detaylı bilgiler sunmak ve bu kavramın, şirketlerin denetimi üzerindeki etkilerini kurumsal yönetim ilişkisi kapsamında ortaya koymaktır. Ayrıca Türkiye’deki mevcut denetim pazarı düşünüldüğünde ciddi yer tutan Aile Şirketlerine özellikle yer verilmiştir.

EĞİTİM ÜCRETİ: 750 TL +KDV (%8)

EĞİTİM YERİ: ÇOK YAKINDA

EĞİTİM TARİHİ: ÇOK YAKINDA

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ:  Doç. Dr. Umut HALAÇ – umut.halac@apakakademi.com

EĞİTMENLER:

  • Prof. Dr. A. Fatih DALKILIÇ (SMMM)
  • Doç. Dr. M. Gürol DURAK
  • Prof. Dr. Çağnur BALSARI

 

! Eğitim minimum 20 katılımcı sağlandığı taktirde açılacaktır.

IBAN Bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

İÇERİK:

1. GÜN

Ders Saati

Konular

10:00-10:50

Kurumsal Yönetimin Kavramsal Çerçevesi

Vekalet Teorisi

11:00-11:50

OECD İlkeleriyle Kurumsal Yönetim

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

12:00-12:50

Türkiye ve Dünyada Kurumsal Yönetime Bakış

SPK Kurumsal Yönetim Endeksi

12:50-14:00

ÖĞLE ARASI

14:00-14:50

Kurumsal Yönetim ve İç Denetim İlişkisi

15:00-15:50

Kurumsal Yönetimde İç Kontrol ve Risk Yönetiminin Önemi

16:00-16:50

Yönetim kurulunun önemi ve sorumlulukları

Yönetim kurulu komiteleri

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri

17:00-17:50

Aile İşletmeleri ve Kurumsal Yönetim

 

2. GÜN

Ders Saati

Konular

10:00-10:50

Aile Anayasaları

11:00-11:50

Aile Şirketlerinde Yönetim Kadrosunun Yapılandırılması

Aile Üyeleri ve Profesyonel Yöneticilerin İlişkiler

12:00-12:50

Örnek Vaka Analizleri

12:50-14:00

ÖĞLE ARASI

14:00-14:50

Dürüst Resim İlkesi, Tarihsel Gelişimi, AB Müktesebatı ve Türk Hukuku’ndaki Yeri

15:00-15:50

Türk Ticaret Kanunu’nun 515. maddesinde Dürüst Resim İlkesi ve İlkenin Üst Hukuk Normu Niteliği Dürüst Resim İlkesinin Konusu ve Amacı

16:00-16:50

Kurumsal Yönetim ve Dürüst Resim İlkesi Kapsamında, Sermaye Şirketlerinin Yönetiminde Dürüst Resim İlkesi:

Dürüst Resim İlkesinin Defter Tutma Yükümlülüğüne Etkisi

Dürüst Resim İlkesinin Raporlama Etkisi ve Finansal Tabloların Hazırlanması

Dürüst Resim İlkesinin Faaliyet Sonuçlarına (Kar) Etkisi Dürüst Resim İlkesinin Değerlemeye Etkisi

Dürüst Resim İlkesinin Hesap Verme Yükümlülüğüne Etkisi

Dürüst Resim İlkesinin Yönetim Kurulunun İbrasına  Etkisi

17:00-17:50

Sermaye Şirketlerinin Bağımsız Denetiminde Dürüst Resim İlkesi

 

Eğitimi Satın Almak için Tıklayınız ÖN KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLA

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara