Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

Kanun kapsamında yer alan 5. Madde kişisel verilerin kullanılma şartları için düzenlenmiştir. Özel nitelik taşıyan kişisel bilgilere ait kullanılma şartları ise kanun kapsamında yer alan 6. Madde ile düzenlemeye alınmıştır. Buna göre özel nitelik taşıyan kişisel verilerin hangi durumlarda hukuk adına uygun olarak kullanılabileceği kanunda yer alan esaslara uygun olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca bu şartlardan sadece bir tanesinin bulunuyor olması özel nitelik taşımayan kişisel verilerin kullanılması için yeterli hukuki koşulu oluşturacaktır.

  1. Kişisel verisi kullanılan kişinin açık rızasının olması,
  2. Kanun kapsamında açık ve net bir şekilde öngörülmesi,
  3. Fiilen bulunan bir imkansızlık olması nedeniyle kişinin rızasını açıklayamayacak halde bulunması ya da rızası için hukuki bir geçerlilik tanınmayan kişinin bizzat kendisinin veya bir başka kişinin hayatı ya da beden bütünlüğünün koruma altına alınması için zorunlu olması,
  4. Herhangi bir sözleşme kurulması ya da ifası ile yakından ilgili olması kaydıyla, sözleşme yapan taraflara ait olan kişisel bilgilerin kullanılmasının gerekli olması,
  5. Veri sorumlusuna ait hukuki yükümlülüklerin gerçekleştirilebilmesi için zorunlu olması
  6. Kişinin bizzat kendisi tarafından aleni hale getirilmiş olması,
  7. Herhangi bir hakkın tesis edilmesinde, kullanılması ya da korunması adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması,
  8. Kişinin temel hak ve özgürlüklerine hiçbir şekilde zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun yasal olan çıkarları için kişisel veri kullanımının zorunlu olması.

Kişilere ait kişisel bilgilerin kullanım şartları, diğer bir adıyla hukuka uygunluk olmaları, kanun kapsamında sınırlı sayıda ifade edilmiş olup, bu şartlar çoğaltılması imkansızdır.

Kişisel veri işleme, kanunda yer alan açık rıza dışında kalan koşullardan birine dayanıyorsa, böyle bir durumda kişinin kendisinden açık rıza alınması gerekmez. Veri işleme çalışmalarının açık rıza dışında herhangi bir dayanakla devam ettirilmesi mümkün olduğu halde açık rızaya dayandırılması, hem aldatıcı hem de verilen hakkın kötüye kullanılması gibi bir nitelik taşıyacaktır. Sonuç olarak, kişinin kendisi tarafından verilen açık rızanın geri alınması gibi durumlarda veri sorumlusunun diğer kişisel bilgileri kullanma koşullarından birine bağlı olarak veri kullanma çalışmalarını ilerletmesi hukuka ve dürüstlük ilkelerine aykırı bir işlem gerçekleştirilmesi anlamına gelecektir.

Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın

Twitter’dan bize ulaşıp soru sormak için burayı tıklayın.

Kvkk hizmeti almak için ve tüm konulara göz atmak için burayı tıklayın.

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara