Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir?

Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir?

Kişisel verilerin silinmesi, tam olarak kişisel verilerin kişiler tarafından kesinlikle erişilemez ve bunun yanında tekrar kullanılamaz duruma getirilmesi için yapılan bir işlemdir. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Yönetmeliğin 4. maddesinde ilgili kişi; “verilerin teknik olarak saklanması, korunması ve aynı zamanda yedeklenmesi gibi işlemlerden sorumlu olan kişi veya birim hariç olmak kaydı ile veri sorumlusu kontrolü kapsamında ya da veri sorumlusundan alınan yetki ve talimatlara göre kişisel verileri kullanan kişiler” şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre ilgili kişi, veri sorumlusu yükümlülüğünde olmanın yanında verilerin teknik açıdan saklanması, korunması ve yedeklenmesi gibi işlemlerden sorumlu tutulan arşiv sorumlusu ya da veri tabanı yöneticisi gibi kişi veya birim hariç tutulmak üzere veri sorumlusu kontrolü bünyesinde yer alan çalışanların her biri ve birimler veya veri sorumlusundan alınan yetki ve emirler ile bu kapsamda hizmet veren diğer kişiler gibi veri işleyen kişileri tanımlamaktadır.

Bunu bir örnekle açıklayacak olursak; bir veri sorumlusu ve bilgi işlem altyapısı çeşitli iş ve işlemleri sorumlunun yetki ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirmek üzere anlaşmış olan ve ayrıca bu konuda çalışan bir şirket veri işleyen taraf sayılacaktır. Böyle bir durumda ise veri sorumlusunun veri tabanı yöneticiliği görevini yapan birim veya herhangi bir personeli yoksa şirket bünyesinde yer alan tüm çalışanlar aynı zamanda kullanıcı olacaktır. Bunun yanında veri işleyen şirketin de veri tabanı yöneticisi dışındaki tüm çalışanları ise ilgili kullanıcı kapsamı içerisinde sayılacaktır.

Kişisel verilerin silinmesi ile yok edilmesi arasında bulunan fark ise tam olarak ilgili kullanıcı olarak bilinen kavrama göre şekil almıştır.

Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın

Twitter’dan bize ulaşıp soru sormak için burayı tıklayın.

Kvkk hizmeti almak için ve tüm konulara göz atmak için burayı tıklayın.

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara