Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

Özel nitelik taşıyan kişisel bilgiler, öğrenildiği anda ilgili kişiler konusunda çeşitli ayrımcılıklar yapılmasına ya da bunun yanında mağdur olmalarına neden olabilecek gelişmelerin yaşanmasına olanak sağlayacak olan verilerdir. Bu yüzden diğer kişisel bilgilere oranla çok daha dikkatli ve sıkı bir şekilde korunmaları gerekmektedir.

Kanun kapsamında, özel nitelik taşıyan verilere daha farklı ve özel bir bakış açısı geliştirilmiştir. Aynı zamanda bu veriler ile ilgili birtakım farklı düzenlemelerin yapıldığını da söylemek doğru olur. Kişisel veriler ile ilgili kanun, özel nitelikli verileri aynı zamanda hassas veriler olarak tanımlar. Özel nitelik taşıyan kişisel veriler, kişinin bizzat açık rızasıyla veya kanunda kapsamında sayılan sınırlı durumlarda kullanılabilir.

Ayrıca kanun, özel nitelik taşıyan kişisel veriler arasında da birtakım ayrımlar yapmıştır. Yapılan ayrıma göre sağlık ve cinsel hayatla ilgili kişisel veriler ve bunlar dışında kalan özel nitelik adlı kişisel verilerin, açık rıza olmadan kullanılabileceği durumlar, kanunda kapsamında farklı bir şekilde düzenlenmiştir.

Sağlık ve cinsel hayat dışında kalan ve özel nitelik taşıyan kişisel veriler, sadece kanun kapsamında öngörülen durumlarda kişinin açık rızası aranmadan kullanılabilir.

Sağlık ve cinsel hayat ile alakalı kişisel veriler de yalnızca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin devam ettirilmesi, ayrıca sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi amacıyla, sır saklama görevi olan kişiler ya da bu konuda yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmadan kullanılabilir.

Burada belirtilmesi gereken; tüm hallerde, özel nitelik taşıyan kişisel verilerin kullanılmasında, bir yandan kurul tarafından belirlenmiş olan çeşitli önlemlerin alınması gerekir.

Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın

Twitter’dan bize ulaşıp soru sormak için burayı tıklayın.

Kvkk hizmeti almak için ve tüm konulara göz atmak için burayı tıklayın.

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara