Papyon Analizi ( Bow-Tie) Uygulamalı Eğitimi Programı

PROGRAMIN AMACI
İşletmelerde yaşanan kazaların hata ağacı ve olay ağacı yöntemlerini birleştirerek analiz etme, mevcut önlemlerin yeterliliğini değerlendirme ve iyileştirme planlamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazandırmak.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
Çoğu ciddi işletmede hem iş hem de diğer tip kazaların oluşumunu engellemeye yönelik bir takım önlemler alınmıştır. Ancak bu önlemler sistematik bir yaklaşım ile oluşturulmamış veya sınanmamış ise beklenen faydayı sağlamaz.
Papyon analizi (bow-tie) hata ağacı ve olay ağacı yöntemlerinin eş zamanlı olarak kullanılmasını, hata kaynaklarının ve hata sonrası ortaya çıkabilecek olayların daha detaylı ve doğru tahmin edilmesini sağlamanın yanında mevcut önlemlerin yeterliliğini de ortaya koymaktadır.
Apakakademi, iş güvenliği uzmanları başta olmak üzere tüm risk yöneticilerinin Papyon analizi ilgili kurum ve kişileri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimde başarılı olan katılımcıların edineceği kazanımlar;
-    Hata ağacı yöntemini öğrenme,
-    Olay ağacı yöntemini öğrenme, 
-    Kök neden analizi yapımı,
-    Tepe olay tespiti,
-    Güvenlik bariyerlerinin tespiti ve etkinliğinin ölçümlenmesi,
-    Verilerin sayısal hale dönüştürülmesi,
-    Sonuçların değerlendirilmesi ve dokümantasyonu.

EĞİTİM SÜRESİ
Teorik ve pratik eğitim toplam süresi 3 gün (18 saat)

EĞİTİMCİLER
Konularında yetkin profesyonel eğitmenler.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ
-    Slayt sunumu eşliğinde sözlü anlatım,
-    Anlatım sırasında soru cevap uygulamaları,
-    Grup çalışmaları
-    Olgu örnekleri, örneklerin birlikte değerlendirilmesi
-    Dramatizasyon
-    Dramatizasyonun birlikte değerlendirilmesi, geliştirme/düzeltmelerin yapılması

EĞİTİM DOKÜMANLARI
Eğitimde ihtiyaç duyulan dokümanlar, değişen, gelişen saha gerçekleri yanında eğitimlerde yapılan gözlemlere paralel olarak sürekli güncellenmektedir. Güncel dokümanlar eğitim başlangıcında katılımcılara teslim edilmektedir.

BAŞARI KRİTERLERİ
Katılımcının eğitimde başarılı sayılabilmesi için eğitim sırasında yapılan uygulamalardaki başarısı yanında eğitim sonrası yapılacak testten 80 ve üzeri puan alınmış olması gerekmektedir.

SERTİFİKASYON
Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara APAKAKADEMİ onaylı ve eğitmen imzalı “Papyon Analizi ( Bow-Tıe)  Uygulamalı Eğitimi Program Sertifikası’’ verilmektedir. 

KİMLER KATILABİLİR?
Katılımcılar en az ön lisans mezunu olmalıdır. 
Eğitime iş güvenliği uzmanları, risk yöneticileri, analizciler ve işletme / süreç tasarımcıları katılabilir.

KONTENJAN
20 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTİM ÜCRETİ
Eğitime katılım bedeli ………. TL (KDV Dahil)' dir.
EĞİTİM YERİ
.......................................................(ADRES-TEL)
 

Eğitimin
Adı
Yeri Kurumsal
Fiyatı (KDV Dahil)
Bireysel
Fiyatı (KDV Dahil)
Son
Başvuru Tarihi
Başvuru
Durumu
Papyon Analizi ( Bow-Tie) Uygulamalı Eğitimi Programı 3.600 TL 450 TL Başvuru Yap

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara